Home  ›  Odpylanie

Produkty i usługi

Wyszukiwarka

Odpylanie

Proces odpylania przemysłowego polega na usuwaniu szkodliwych gazów pyłów z miejsc pracy, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwa spowodowania negatywnych skutków dla zdrowia pracownik. W instalacji przemysłowej najważniejszymi elementami są wentylator odpylający oraz filtr, który oczyszcza z szkodliwych pyłów powietrze. Dodatkowym pozytywnym efektem działania systemów odpylania jest fakt, że do atmosfery przedostaje się powietrze oczyszczone, co ma pozytywny wpływ na środowiska.

Ważnymi aspektami procesu jest temperatura, wilgotność, własność elektryczna, stężenie i rozkład rozmiarów cząsteczek. Temperatura gazów suchych zapobiegająca kondensacji pary wodnej nie powinna być niższa niż 20 ± 50ºC. Ustawienie optymalnej wilgotności pomaga wentylatorowi odpylającemu lepiej i wydajniej pracować. Czyste gazy tracą swe własności elektryczne poprzez mieszanie się ze związkami siarkowymi (tlenkami siarki). Stężenie cząsteczek gazu nie powinno przekraczać wartości nominalnej wentylatora odpylającego.

Wentylatory dostarczane przez nas pasują do wszystkich filtrów takich jak, mechaniczne suche maszyny do odpylania (cyklony, multicyklony, odpylacze o ruchu obrotowym, cylindrycznej obudowy i odpylaczy), odpylacze tkaninowe (filtrowe) i elektrofiltry.

Działanie i zastosowanie filtrów

Cyklony oczyszczają gazy ze stałych cząsteczek, jakim jest pył. Wentylatory odpylające połączone z cyklonami są łatwe w obsłudze i charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji. Wykorzystywane są najczęściej w obiegach wentylacyjnych, w odlewniach, piecach wapiennych. Stosowane są również w przemyśle drzewnym, rolniczym oraz w elektrowniach i ciepłowniach.

Wentylatory odpylające dostarczaliśmy dla elektrowni i elektrociepłowni takich, jak Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Rybnik, Energotechnika-Energorozruch S.A., Elektrownia Chios, Elektrociepłownia Siersza, Elektrociepłownia Łagisza, EC II Bydgoszcz, BOREN Energia Nowa, OPEC Grudziądz, PEC Suwałki, Ostrowski Z-d Ciepłowniczy S.A. Realizowaliśmy również dla przemysłu drzewnego i meblowego, Pfleiderer Prospan S.A., Kronospan Mielec Sp.zo.o., International Paper Kwidzyn S.A., i dla przemysłu wentylacyjno-instalacyjnego, Almaty Ventilation Company Ltd., BART Sp.z o.o., HTG Polska Sp.z o.o., I.K.A. Technik Sp.zo.o., Instalacje HTS Sp.zo.o., Bodim Sp.z o.o., AUMATIC Sp.z o.o. i Zakład Mechaniczny „MARPO” Sp.j.

Odpylacze tkaninowe (filtrowe) oddzielają pył od przepływu zapylonego gazu. Zatrzymują cząsteczki stałe wewnątrz przegrody filtracyjnej na kolektorach (włóknach) i na warstwie zatrzymanego pyłu. Należą do wysokosprawnych urządzeń wspierających odpylanie. Pracują dwu-etapowo, pierwszy etap pracy polega na oddzielaniu cząsteczek pyłu od zapylonego gazu oraz drugi etap pracy to oczyszczanie filtra. Wentylatory z odpylaczami tkaninowymi (filtracyjnymi) stosowane są w produkcji cementu, metalu i wyrobów chemicznych.

Wentylatory odpylające do zastosowania z filtrem tkaninowym kupiły od nas firmy z  przemysłu materiałów budowlanych takie jak: Cementownia Lafarge, Fabryka Ceramiki Budowlanej, Cementownia Ożarów, Xella Polska Sp.zo.o., ATLAS- Wytwórnia Klejów Budowlanych, Rockwool Małkinia, Rockwool Gladbeck, Rockwool Walia, Leier Tarnów S.A. i Cemex Polska Sp.z o.o.

Elektrostatyczne urządzenia (elektrofiltry), nazywane także odpylaczami Cottrella, wykorzystują w swej pracy siłę elektrostatyczną. Gaz, który jest zapylony podlega procesowi jonizacji w silnym polu elektrostatycznym. Cząsteczki pyłu są przyciągane przez elektrodę zbiorczą, w której łączą się i po wstrząśnięciu opadają. Praca elektrofiltrów jest ciągła i charakteryzuje się dużą sprawnością. Wentylatory odpylające posiadające elektrofiltry najczęściej stosowane są do redukcji emisji pyłu ze spalin kotłów węglowych.  Stosowane są również w spalarniach odpadów niebezpiecznych, w zakładach termicznej utylizacji odpadów.

To rozwiązanie z filtrami elektrostatycznymi realizowaliśmy dla przemysłu górniczo-hutniczego, w tym dla Koksowni Radlin, MERCUS Polkowice (KGHM), Koksowni „Wiktoria” – Zabrze, P.B.P.H. TECHGLASS Sp.z o.o., Huty Szkła Czechy S.A., Huty Szkła Stoltzle, Walcowni Rur Jedności- Siemianowice Ślaskie, Alutec Sp.zo.o. oraz dla Apator Mining Sp.z o.o.