Home  ›  Zastosowanie

Produkty i usługi

Wyszukiwarka

Zastosowanie

Nasze nowoczesne wentylatory (dostępne w licznych modelach) znajdą swoje zastosowanie m.in. w branży chemicznej, hutniczej, chłodnictwie, energetycznej, spożywczej a także w wielu innych branżach przemysłowych. Urządzenia instaluje się w miejscach o niskim, średnim a także wysokim zapyleniu i zanieczyszczeniu powietrza, narażonych na rozprzestrzenianie się niekorzystnych dla zdrowia substancji. Dzięki pracy wirników usuwają z pomieszczeń szkodliwe pyły, zanieczyszczenia, kwasy, gazy i inne opary.

Jednak urządzenia nadają się nie tylko do wentylacji obiektów, ale także transportu pneumatycznego, hartowania szkła czy do produkcji spożywczej. Mniej znane, ale równie niezbędne są również wentylatory przeciwwybuchowe i oddymiające, stosowane nie tylko w przemyśle, a także przeznaczone do instalacji w niewielkich pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Poniżej prezentujemy szerokie zastosowanie dostępnych w naszej ofercie wentylatorów:

 • wentylacja obiektów
 • wspomaganie pracy kotłów
 • systemy suszarnicze
 • odciąg wilgoci
 • odciąg spalin
 • hartowanie szkła
 • odciąg oparów w kabinach lakierniczych
 • kurtyny powietrzne
 • chłodzenie
 • odpylanie
 • recyrkulacja powietrza
 • transport pneumatyczny
 • nawiew dla wspomagania spalania
 • produkcja spożywcza

Zachęcamy również do lektury artykułu o urządzeniach znajdujących się w naszym asortymencie