Produkty i usługi

Wyszukiwarka

Wentylatory dachowe

Nasze wentylatory dachowe skonstruowane zostały zarówno dla systemów o niskim zanieczyszczeniu powietrza (obiekty publiczne) a także dla zastosowań o wysokim zanieczyszczeniu (obiekty przemysłowe). Montowane są u wylotu przewodów wentylacyjnych znajdujących się na szczycie budynków i hal. To bardzo efektywne rozwiązanie, ze względu na specyficzną budowę. Urządzenie (jako element wentylacji mechanicznej) wykorzystuje warunki naturalne panujące na zewnątrz do jak najlepszego rozwiązania zadania jakie przed nim stoi: albo do  wyciągania zanieczyszczonego powietrza przez kanał główny albo do i pobierania czystego powietrza z zewnątrz i wtłaczania do budynku.

Produkowane przez nas wentylatory dachowe mogą także pełnić funkcję oddymiającą i przeciwwybuchową. Z tego względu stanowią element systemów przeciwpożarowych w budynkach o przeznaczeniu publicznym, a także szczególnie narażonych na pojawienie się otwartego ognia. Dzięki swej budowie urządzenia tego typu okazują się znacznie tańszym rozwiązaniem, ponieważ nie wymagają budowy dodatkowych czerpni powietrza – są montowane bezpośrednio na dachu i łączone z głównym kanałem wyrzutowym.