Produkty i usługi

Wyszukiwarka

Wentylatory przeciwwybuchowe (ATEX)

Wentylatory przeciwwybuchowe, powszechnie określane jako „ATEX” lub „Ex” są stosowane w coraz większej ilości aplikacji, a to ze względu na zaostrzające się dyrektywy unijne.

Nasze urządzenia ATEX znalazły zastosowanie w najróżniejszych branżach przemysłowych zarówno do typowych instalacji technologicznych jak też do wentylacji.

Dostarczamy szeroka gamę wentylatorów do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, począwszy od najłatwiejszej kategorii 3 (czyli strefa 2 dla gazów i strefa 22 dla pyłów) gdzie wystarcza oświadczenie producenta, aż do najtrudniejszej kategorii 1, czyli dla stref 0 (gazy) i 20 (pyły), gdzie cały system musi uzyskać certyfikacje jednostki notyfikowanej.  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na urządzenia wentylacyjne, które zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, najczęściej spowodowanym zmieszaniem się powietrza z gazami, parą, mgłami lub pyłem. Obudowa wentylatorów przeciwwybuchowych jest stworzona z antystatycznych materiałów najwyższej jakości. Silniki również mają wzmocnioną budowę, zależnie od wymaganej strefy, dzięki czemu spełniają wymagania narzucone przez normy ATEX.

Prezentujemy wentylatory przeciwwybuchowe, które dodatkowo zabezpieczają przed ewentualnym powstaniem nadmiernej temperatury lub iskier elektrycznych zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz obudowy. Wszystkie udostępniane przez nas sprzęty zostały wyprodukowane według ustalonych wymogów i norm. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy na najwyższym poziomie.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza z zakładki Zapytanie ofertowe i przesłanie wraz z zapytaniem.